“Ontwikkeling vanuit je roots”

Instituut Ibn Batouta is gestart als een Amsterdams ouderinitiatief. Ondertussen hebben wij ons middels inzet van een kernteam ouders, in de rol van vrijwillige bestuur en managementleden, doorontwikkeld tot een volwaardig onderwijsinstelling met een voltallig team docenten en ondersteuners.

Meer dan 180 leerlingen krijgen op de zondag een onderwijsaanbod dat ouders helpt om waardevolle elementen uit het Marokkaans cultureel erfgoed door te geven aan hun kinderen. Daarbij sluiten we nauw aan bij de curriculuminvulling en pedagogiek van het regulier Nederlands onderwijs. Door twee werelden bij elkaar te brengen, ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Niet langer de worsteling met een dubbele identiteit, maar één identiteit met meerdere facetten.

Darija mo’araba

Het darija mo’araba – het algemeen beschaafd Marokkaans – vormt een opstapje naar het leren lezen en schrijven van het Modern Standaard Arabisch.

Geestelijke vorming

De lessen zijn gericht op de basiskennis van de Islam, de vijf zuilen, Islamitische feestdagen, verhalen over de profeten en geschiedenis. We stimuleren de kinderen om zelf na te denken en eigen keuzes te maken.

Cultuur

Cultuur is de rode draad: geschiedenis, geografie, koken, kalligrafie en culturele uitstapjes. Belangrijk onderdeel zijn de lessen ‘reis door Marokko’ en de Andalusische muziek met het Amsterdams Andalusisch Orkest.

Ontwikkeling vanuit je roots

Nieuwsgierig, zelfbewust en creatief

Eigentijds weekendonderwijs

Geïnspireerd door Montessori gedachtengoed

Betrokken, warme school

Open community van gelijkgestemden

We hebben 2 kinderen op Instituut Ibn Batouta. IIB heeft kleine groepen met veel aandacht voor alle kinderen. Het kleinschalige karakter van de school versterkt de persoonlijke benadering en de onderlinge verbondenheid.

Ibn Batouta helpt de kinderen hun identiteit te ontwikkelen, ook door een stukje cultuur en geschiedenis van Marokko, waar hun roots liggen. Dat vinden we heel erg waardevol.

Daarnaast is er aandacht voor activiteiten en Islamitische feestjes, zoals het Suikerfeest en Offerfeest. De variatie in het schoolprogramma vinden wij erg belangrijk. Dat draagt bij aan de brede ontwikkeling en motivatie van onze kinderen.

 • Ibn Batouta

  Wereldberoemde ontdekkingsreiziger, de Marokkaanse Marco Polo

 • Nieuwsgierig, zelfbewust en creatief

  We helpen kinderen een open mind ontwikkelen om nieuwsgierig de wereld te ontdekken

 • Taal, cultuur en geestelijke vorming

  Met de 3 pijlers in het curriculum geven we het Marokkaans cultureel erfgoed door

 • Ontwikkeling vanuit je roots

  De Nederlandse en Marokkaanse identiteit passen als puzzelstukjes in elkaar

186

Aantal leerlingen schooljaar 21/22