Over ons

‘Ibn Batouta Weekendschool’ – een Amsterdams ouderinitiatief – . Ibn Batouta staat voor modern weekendonderwijs dat ouders moet helpen waardevolle elementen uit het Marokkaans cultureel erfgoed door te geven aan hun kinderen die veelal in Nederland zijn geboren en getogen, waarbij tevens nauw wordt aangesloten bij de context, lesinhoud en pedagogiek van het reguliere Nederlandstalige onderwijs.

Een groot aantal tweede- en derde generatie Marokkaans-Nederlandse ouders worstelt met de vraag wat aan hun kinderen mee te geven van hetgeen zijzelf aan Marokkaans cultureel erfgoed hebben meegekregen. Denk aan taal (darija, tamazight en/of modern standaard Arabisch), religie, cultuur en geschiedenis van Marokko.

Deze culturele bagage heeft reeds vele Marokkaanse Nederlanders verrijkt, en kan ook de identiteit van een nieuwe generatie kinderen positief beïnvloeden: vanuit een zekere herkomst gericht op de toekomst.

Het doorgeven van dit cultureel erfgoed is niet alleen van belang voor een bredere educatieve vorming, maar draagt ook bij aan de communicatie tussen kinderen en hun grootouders, helpt het potentieel van tweetaligheid benutten, bevordert het zelfbeeld van in Nederland opgroeiende kinderen, en versterkt de aansluiting van de thuissituatie op de samenleving.

Een evenwichtige identiteitsvorming is uiteindelijk gebaat bij ontplooiing vanuit zowel een Marokkaans als Nederlands referentiekader.

Daarom biedt Ibn Batouta, inhoudelijk en pedagogisch ingebed in het Nederlandstalige onderwijs, lessen aan in darija (incl. modern standaard Arabisch), geestelijke vorming en cultuureducatie.